Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN
 • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، Homosexual Desires in Madrassas KHAJISTAN

تمایلات همجنس گرایی در مدارس

قیمت عادی
$12.00
قیمت فروش
$12.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
با احتساب مالیات. هزینه ارسال در هنگام تسویه حساب محاسبه می شود.

این خطبه در سال 1986 که در اصل به زبان اردو به عنوان راهنمایی برای اساتید حوزه علمیه بین المللی مولانا منتشر شد، به امیال همجنس گرا در مدارس ترجمه شد. مولانا شاه حکیم محمد اختر این خطبه را در رحمت پور بنگلادش ایراد کرد تا توصیه کند از احساسات عاشقانه یا جنسی برای دانش آموزان جلوگیری شود.