"Balochi" Sticker KHAJISTAN
"Balochi" Sticker KHAJISTAN
"Balochi" Sticker KHAJISTAN
"Balochi" Sticker KHAJISTAN
"Balochi" Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، "Balochi" Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، "Balochi" Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، "Balochi" Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، "Balochi" Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، "Balochi" Sticker KHAJISTAN

برچسب "بلوچی".

قیمت عادی
$3.00
قیمت فروش
$3.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
با احتساب مالیات. هزینه ارسال در هنگام تسویه حساب محاسبه می شود.

• فیلم با کدورت بالا که دیدن آن غیرممکن است
• برنامه سریع و آسان بدون حباب
• وینیل بادوام، مناسب برای استفاده در فضای داخلی
• تراکم 95μ

4 "× 4"
عرض، سانتی متر 10.16
طول، سانتی متر 10.16