90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN
  • بارگذاری تصویر در نمایشگر گالری، 90s Neeli Sticker KHAJISTAN

استیکر نیلی دهه 90

قیمت عادی
$3.00
قیمت فروش
$3.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
با احتساب مالیات. هزینه ارسال در هنگام تسویه حساب محاسبه می شود.

• فیلم با کدورت بالا که دیدن آن غیرممکن است
• برنامه سریع و آسان بدون حباب
• وینیل بادوام، مناسب برای استفاده در فضای داخلی
• تراکم 95μ

3 "× 3" 4 "× 4"
عرض، سانتی متر 7.62 10.16
طول، سانتی متر 7.62 10.16